Style

Cele mai importante zece numere din lume

13 iul 2012 16796 afişări de Octavian Calei
Din aceeaşi categorie
Cele mai importante zece numere din lume

Multe numere importante au transformat lumea în ceea ce este astăzi. Următoarele zece constante sunt cele mai importante din lume, aşa cum le prezintă Business Insider.

Constanta lui Arhimede - PI 3,1415...

Numărul "Pi" este constanta matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferinţa şi diametrul oricărui cerc. "Pi" este constanta ce stă la baza oricărei ecuaţii ce implică mişcare circulară sau armonică.

Numărul lui Euler - e 2,7182...

Acest număr exprimă creşterea exponenţială. Constanta "e" reprezintă baza logaritmilor naturali şi se poate întâlni în multe domenii matematice. Numărul este folosit în finanţe pentru a determina rata dobânzii compuse, extrem de importantă în determinarea valorii în timp a banilor.

"Raportul de Aur" 1,6180...

Acesta este un număr întâlnit adesea la măsurarea raporturilor distanţelor în figurile geometrice. Proporţia este folosită în analiza tehnică financiară pentru a determina când o piaţă îşi continuă tendinţa sau când şi-o schimbă.

Constanta Planck 6.626068 x 10^-34 m^2 kg/s

Descoperită de către Max Planck, unul dintre părinţii teoriei cuantice. Constanta Planck reflectă mărimea şi energia cuantică în mecanica cuantică. Werner Heisenberg a folosit-o pentru a determina Principiul Incertitudinii. Unii autori presupun că Principiul Incertitudinii poate fi folosit pentru a determina stabilitatea şi sustenabilitatea unui instrument financiar.

Numărul lui Avogadro 6.0221515 x 10^23

Acest număr este folosit pentru a cuantifica atomi, molecule, ioni şi electroni. Numărul lui Avogadro exprimă relaţia dintre diferite proprietăţi chimice, fiind folosit în stoechiometrie, ramură a chimiei care studiază raporturile cantitative dintre elemente, în combinaţii sau în reacţii.

Viteza luminii 299.792.458 m/s

Descoperirea vitezei luminii este una dintre marile realizări ale fizicii. Înţelegerea vitezei luminii reprezintă una dintre cele mai năucitoare probleme. Viteza luminii este folosită în diverse formule matematice şi în analiza distanţelor cosmice. Constanta a fost folosită de către Einstein în faimoasa ecuaţie a relativităţii ce exprimă relaţia dintre masă şi energie E=mc^2

Constanta gravitaţională G=6.67300 x 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2

Numărul apare în legea gravitaţională a lui Newton şi în teoria relativităţii generale a lui Einstein. Constanta "G" ajută la determinarea forţei dintre două mase şi este esenţială pentru ingineria civilă, mecanică şi aerospaţială. Proiectarea unui pod care să reziste atât greutăţii maşinilor cât şi forţei gravitaţionale depinde de calculul constantei gravitaţionale.

Constanta Boltzmann 1.380650 x 10^23 jouli per kelvin

Este o constantă fundamentală în fizică întâlnită aproape în orice formulă statistică a fizicii cuantice sau clasice. Constanta Boltzmann arată spre exemplu, de ce se topesc cuburile de gheaţă în apă caldă şi de ce nu pot fi create în apă caldă.

Numărul imaginar "i"

Este egal cu rădăcina pătrată a lui (-1) sau i^2 = -1. Numerele negative nu au rădăcini pătrate. Însă matematica a avansat până acolo încât a accepta acest lucru, altfel ar fi însemnat limitarea progresului. Soluţia unor polinoame poate fi reală, o cifră ce poate fi folosită în viaţa reală, precum şi o soluţie cu rădăcină pătrată a unui număr negativ, rezultat ce poate fi respins.

Formula lui Euler e^(i*pi) = -1

Aceasta clarifică multe relaţii matematice. Ca aplicaţie, ceea ce descrie formula lui Euler este mersul de-a lungul muchiei unui cerc în planul numerelor complexe în sens trigonometric până la valoarea reală -1. Formula este elegantă deoarece implică doar cifrele 1 şi 0.