Termeni şi condiţii

 

Toate drepturile asupra www.da.zf.ro aparţin MEDIAFAX GROUP S.A. Editorul SC MEDIAFAX GROUP S.A. are sediul în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, Nr.62-66, Etaj 6, Camera 42, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/6876/2010, având codul unic de înregistrare 27189522.
 
Pe parcursul acestor termeni şi condiţii ne vom referi la site prin sintagma "da.zf.ro".
 
Prin utilizarea site-ului da.zf.ro şi/sau al oricărui dintre serviciile oferite se consideră că aţi citit, înţeles şi acceptat integral termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului.
Site-ul da.zf.ro este editat de MEDIAFAX GROUP pe teritoriul României şi, prin urmare, se supune legilor din România.
Descrierea serviciului
Da.zf.ro a realizat şi asigură servicii şi informatii în mod gratuit tuturor celor care doresc să acceseze site-ul de la adresa www.da.zf.ro. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse aceloraşi condiţii, în afara de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate.
 
Utilizatorii au acces gratuit la serviciile da.zf.ro.
 
Da.zf.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial. Prin utilizarea site-ului da.zf.ro sunteţi de acord să nu folosiţi niciun sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului da.zf.ro într-o perioada de timp rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenţie.
da.zf.ro poate derula în orice moment campanii publicitare şi/sau promoţii în orice secţiune din site. Campaniile şi promoţiile derulate de da.zf.ro nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spaţiile şi dimensiunea campaniilor publicitare şi promoţiilor nu necesită acordul vizitatorilor şi pot fi schimbate oricând fără a necesita anunţarea prealabilă.
da.zf.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoţiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de da.zf.ro.
 
Drepturi de autor
 
Continutul site-ului este proprietatea da.zf.ro şi a companiilor partenere care vor fi citate ca sursă de conţinut şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al da.zf.ro. În cazul în care doriţi să preluaţi orice tip de conţinut de pe da.zf.ro, ne puteţi contacta pe adresa zf@zf.ro. da.zf.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul site-ului, în orice moment.
da.zf.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunţ prealabil.
Utilizatorii nu vor modifica nicio parte din acest site în afara de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzatoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conţinutului de către utilizatori, aceştia vor introduce/încărca pe site conţinut care respectă strict formatul şi dimensiunea indicate pe site, în respectiva rubrică.
Date cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Mediafax Group SA, persoană juridică românaă, cu sediul în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, nr 62-66, etaj 4, camera 29, sector 2, Bucureşti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.
Scopul colectării datelor este alcătuirea unei baze de date în scopul informării despre organizarea campaniilor promoţionale, acţiuni de reclamă, marketing şi publicitate şi pentru contul de utilizator înregistrat care dă utilizatorului acces la facilităţi suplimentare şi customizate ale serviciilor da.zf.ro. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC Mediafax Group SA şi de companiile din grupul MediaPro pentru scopurile mai sus menţionate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC Mediafax Group SA Str. Aurel Vlaicu, nr 62-66, etaj 4, camera 29, sector 2, Bucureşti sau ne puteţi semnala acest lucru la adresa office@m.ro.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
da.zf.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).
 
Limitarea răspunderii
 
SC Mediafax Group SA nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de utilizatorii site-ului. SC Mediafax Group SA va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.
Cu toate acestea, SC Mediafax Group SA nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de utilizatori. În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe SC Mediafax Group SA pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.
Pentru caz de forţă majoră, SC Mediafax Group SA şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, este exonerată total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Mediafax Group, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure pe SC Mediafax Group SA şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea serviciului da.zf.ro sau orice alt aspect relaţionat Serviciului da.zf.ro.
Modificarea Termenilor şi Condiţiilor
SC Mediafax Group SA are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciul da.zf.ro ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificari atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndata accesarea site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a serviciului da.zf.ro.
 
Legea aplicabilă. Litigii
 
Drepturile şi obligatiile utilizatorilor site-ului şi ale SC Mediafax Group SA, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluţionat de către instanţa judecatorească română competenţă aflată în raza teritorială a municipiului Bucureşti.
 
Politica de Copyright
 
Conţinutul şi elementele de grafică ale site-ului da.zf.ro, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul video şi audio, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau campanii promoţionale etc) aparţin da.zf.ro şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul da.zf.ro.